Šifra oglasa: C. Zmage    ID znak: 659-3064-183

Poslovni prostor v Mariboru - Tabor

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 210.000 €
Vrsta Pisarna
Površina zemljišča -
Neto tlorisna površina 322 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Poslovni prostor se nahaja v pritličju poslovno-stanovanjskega objekta, naselje Tabor, ki je bil zgrajen leta 1980. Parkiranje je možno v okolici objekta. Objekt je priključen na električno, telekomunikacijsko, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Ogrevanje je centralno, podpostaja Energetika Maribor. Prostor je v celoti klimatiziran in redno vzdrževan.

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Cesta zmage 98, Maribor, Slovenija
Kontakt Matej Kolenc
Pokličite nas: 02/229-27-39
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.