Šifra oglasa: MAKO4275    ID znak: 2300-189/6-0

Poslovni prostor v Trnovem

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 220.000 €
Vrsta Proizvodnja/Skladišče
Površina zemljišča -
Neto tlorisna površina 498 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Prodaja se nepremičnina na naslovu Trnovo 12a, Trnovo. Na parcelah je objekt v izmeri 498 m2, ki je bil obnovljen v letu 2009. Za več informacij kontaktirajte: Nataša Rijavec, GSM 041-678-038

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.