Št. oglasa: 409

Sitar Jože s.p. - Prodaja terjatev

Višina terjatev 1.311.103 €
Rok do 30. sep 2019
Nova KBM d.d., skupaj s povezanimi osebami (v nadaljevanju: Prodajalec) objavlja JAVNI POZIV ZA IZKAZ INTERESA. Prodajalec vabi zainteresirane subjekte, da izkažejo interes za nakup terjatev, do dolžnika Mizarstvo in prodaja Jože Sitar s.p.

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Velesovska cesta 20, 4208 Šenčur, Šenčur, Slovenija
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.