Šifra oglasa: SM234    ID znak: 2435-2223/8, 2435-2223/9, 2435-2223/10

Stanovanjska hiša, Križ pri Sežani

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 125.000 €
Vrsta Hiša
Površina zemljišča 420 m2
Neto tlorisna površina 213 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Prodamo tri vrstne hiše v Sežani, zgrajene do III. gradbene faze. Površine objektov so 213m2. Potrebna je obnova fasade. Cena posamezne enote znaša 125.000 €.

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Križ 226 D, Sežana, Slovenija
Kontakt Biljana Krepek
Pokličite nas: +386(0)51 651 201
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.