Šifra oglasa: 354    ID znak: 973-896

Poslovno skladiščni objekt v Rečici ob Paki

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 105.000 €
Vrsta Proizvodnja/Skladišče
Površina zemljišča 1.278 m2
Neto tlorisna površina 552 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Skladiščni objekt v središču Rečice ob Paki, zgrajen leta 1952, kasneje obnovljen. ID znak nepremičnine: 973-896

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Rečica ob Paki 12, Rečica ob Paki, Slovenija
Kontakt Biljana Krepek
Pokličite nas: +386(0)51 651 201
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.