Šifra oglasa: TM    ID znak: 780/2, 781/2, 783/1, stavba 383

Poslovni prostori v Tolminu

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 312.000 €
Vrsta Pisarna
Površina zemljišča -
Neto tlorisna površina 272 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Poslovni prostori v prvem nadstropju poslovnega objekta v Tolminu, na naslovu Trg maršala Tita 14, v skupni izmeri 272 m2. Objekt je bil zgrajen leta 1980 in celovito obnovljen leta 2006. Objekt je etažnosti K+P+N. V nadstropju jo pisarne in terasa, ki meri 76 m2 in je orientirana proti severu. Parkiranje urejeno pred objektom. Objekt je priključen na javno električno, vodovodno in kanalizacijsko napeljavo. Ogrevanje je centralno, ogrevala so radiatorji. Oglaševana cena ne vsebuje pripadajočega davka. Za dodatne informacije ali ogled nas kontaktirajte.

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Trg maršala Tita 14, Tolmin, Slovenija
Kontakt Biljana Krepek
Pokličite nas: +386(0)51 651 201
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.