Šifra oglasa: SM 819    ID znak: ID 1300 719 in 716

Poslovni objekt v Brežicah

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 280.000 €
Vrsta Drugo
Površina zemljišča 633 m2
Neto tlorisna površina 432 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Prodamo lastno nepremičnino - poslovno stavbo v centru Brežic. Poslovna stavba obsega poslovni proctor v pritličju, servisne prostore z garderobami v kleti in pisarne v nadstropju in mansard. Objekt je bil izgrajen leta 1949, obnovljen leta 1998. Etažnost je K+P+N+M. Objekt je del staro-meščanske gradnje v nizu.

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Cesta prvih borcev 6, Brežice, Slovenija
Kontakt Biljana Krepek
Pokličite nas: +386(0)51 651 201
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.