Šifra oglasa: BIST_Kungota    ID znak: 604-16-30, 604-16-19

Stanovanjska hiša, Zg. Kungota

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 79.000 €
Vrsta Hiša
Površina zemljišča 1.056 m2
Neto tlorisna površina 166 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Prodamo stanovanjsko hišo v izmeri 166,20 m2 s pripadajočim zemljiščem v izmeri 1.056 m2 na naslovu Gradiška 450 v Zgornji Kungoti. Lastnik trenutno nima posesti na nepremičnini - teče pravni postopek za pridobitev posesti.

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Gradiška 450, Zgornja Kungota, Slovenija
Kontakt Biljana Krepek
Pokličite nas: +386(0)51 651 201
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.