Šifra oglasa: BIST2611    ID znak: 2358-83-305

Poslovni prostori v Spodnji Idriji

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 57.000 €
Vrsta Pisarna
Površina zemljišča -
Neto tlorisna površina 128 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Odlična naložbena priložnost. Prodaja poslovnih prostorov v centru Spodnje Idrije, odlična lokacija. Poslovni prostor v pritličju v izmeri 108m2 in klet v izmeri 20 m2. 128 m2. Nepremičnina je delno oddana kvalitetnemu najemniku - podjetju v državni lasti za nedoločen čas. ID znak nepremičnine: 2358-83-305

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Slovenska cesta 13, Spodnja Idrija, Slovenija
Kontakt Biljana Krepek
Pokličite nas: +386(0)51 651 201
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.