Šifra oglasa: BIST2611    ID znak: 1321-594-6, 1321-594-19

Poslovni prostori v Krškem

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 220.000 €
Vrsta Pisarna
Površina zemljišča -
Neto tlorisna površina 377 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
V poslovni stavbi na naslovu Ulica Krških žrtev 137, Krško prodamo dva poslovna prostora (pisarne) v velikosti: - ID 1321-594-6 v izmeri 283 m2 v pritličju stavbe in - ID 1321-594-19 v izmeri 94 m2 v drugem nadstropju.

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Cesta krških žrtev 137, Krško, Slovenija, KRŠKO, Slovenija
Kontakt Biljana Krepek
Pokličite nas: +386(0)51 651 201
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.