Šifra oglasa: BC0026    ID znak: 400-58-13

Poslovni prostor Ptuj – klet

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 16.000 €
Vrsta Drugo
Površina zemljišča -
Neto tlorisna površina 21 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Poslovni prostor se nahaja v kletni etaži poslovnega objekta PC Domino na naslovu Trstenjakova 5 v središču mesta Ptuj ID znak:del stavbe 400-58-13 ( bivši data/server prostor za potrebe banke, s profesionalnim hlajenjem, varovanjem, komunikacijskimi povezavami, UPS, ...). Poslovni prostor ima samostojen vhod iz skupne avle in po podatkih GURS obsega 20,8 m2.

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Trstenjakova ulica 5, Ptuj, Slovenija
Kontakt Biljana Krepek
Pokličite nas: +386(0)51 651 201
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.