Šifra oglasa: LK    ID znak:

Poslovno proizvodni kompleks - Lenart

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 1.750.000 €
Vrsta Proizvodnja/Skladišče
Površina zemljišča 15.980 m2
Neto tlorisna površina 5.576 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Nepremičnine: -parcela št. 1184/2 k.o. 532 – Lenart v Slovenskih goricah -parcela št. 1184/3 k.o. 532- Lenart v Slovenskih goricah -parcela št. 1184/1 k.o. 532- Lenart v Slovenskih goricah - v naravi nepremičnina predstavlja proizvodni kompleks na naslovu Industrijska 1, 2230 Lenart v Slovenskih goricah. Nepremičnine se prodajajo v stečaju. Za dodatne informacije se prosim obrnite na stečajnega upravitelja, gospod Dušan Taljat, tel. 05 330 54 14, e-mail: dusan.taljat@meblo.si

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Industrijska ulica 1, Lenart v Slov. goricah, Slovenija
Kontakt Biljana Krepek
Pokličite nas: +386(0)51 651 201
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.