Šifra oglasa: BIST2611    ID znak: 596-697/33, 697/34

Gradbene parcele Zg. Kungota

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 81.648 €
Vrsta Zemljišče
Površina zemljišča -
Neto tlorisna površina -
Energetska izkaznica EI ni potrebna (334. člen EZ-1)
Prodamo gradbene parcele v središču Zg. Kungote, 596-697/33 (981 m2, 41.202 eur + 22% DDV), 596-697/34 (963 m2, 40.446 eur + 22% DDV). Pridobljeno gradbeno dovoljenje za individualne hiše na vsaki od parcel, veljavnost dovoljenja trajna.

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Zgornja Kungota, Slovenija
Kontakt Biljana Krepek
Pokličite nas: +386(0)51 651 201
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.