Šifra oglasa: SM 716    ID znak: 368-112/1

Stavbe, kmetijska zemljišča in gozd, Drstelja

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 120.000 €
Vrsta Drugo
Površina zemljišča 40.029 m2
Neto tlorisna površina 490 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Tri stavbe (bivalna stavba 79m2, gostinski objekt 77m2, pomožna stavba 80m2). Pristop je preko makadamske ceste; skupna površina zemljišča 2.093m2; kmetisjka zemljišča 26.674m2 in gozd 11.562m2. ID številke so: 368-112/1, 368-112/2, 368-110, 368-97/1, 368-108, 368-114, 368-115, 368-116/3, 368-117/1, 368-98

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Drstelja 38, Destrnik, Slovenija
Kontakt Biljana Krepek
Pokličite nas: +386(0)51 651 201
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.