Šifra oglasa: BEKO7781    ID znak: 105-1531/22

Poslovni objekt v Murski Soboti

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 57.000 €
Vrsta Proizvodnja/Skladišče
Površina zemljišča 1.530 m2
Neto tlorisna površina 225 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
V Murski Soboti se prodajajo sledeče nepremičnine: - k.o. 105 – Murska Sobota, parcela št. 1531/22, velikosti 1.530 m2, ID znak parcele 105 1531/22, na kateri se nahajata zgradbi št. 2721 in zgradba št. 2723. Obe stavbi sta bili zgrajeni 1972. Neto tlorisna površina stavbe 2721 je 120 m2, stavbe 2723 pa 105 m2. Za več informacij kontaktirajte: Borut Soklič, tel: 03-490-06-60

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Murska sobota, Slovenija
Kontakt Biljana Krepek
Pokličite nas: +386(0)51 651 201
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.