Šifra oglasa: SM258    ID znak: 693-962/5-0

Hiša, Miklavž na Dravskem polju

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 165.000 €
Vrsta Hiša
Površina zemljišča 668 m2
Neto tlorisna površina 304 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Stanovanjska hiša v Miklavžu na Dravskem polju za prodajo. Lastnik nima posesti nad hišo. Lastnik je formalni lastnik od leta 2004 - poteka zakonit postopek pridobivanja posesti. ID znak nepremičnine: 693-962/5-0

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Ulica 9. maja 19, Miklavž na Dravskem polju, Slovenija
Kontakt Biljana Krepek
Pokličite nas: +386(0)51 651 201
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.