Šifra oglasa: SM245    ID znak: 1026-256-5

Poslovni prostori, Laško

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 15.000 €
Vrsta Drugo
Površina zemljišča -
Neto tlorisna površina 103 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Kletni poslovni prostor v večstanovanjski stavbi v Laškem. Velikost poslovnih prostorov 102,9 m2 v III. gradbeni fazi. Cena za poslovni prostor znaša 15.000 €. ID znak nepremičnine: 1026-256-5.

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Trubarjeva 22, Laško, Slovenija
Kontakt Biljana Krepek
Pokličite nas: +386(0)51 651 201
Ne zamudite novih priložnosti za dobro naložbo!
Uspešno ste se prijavili na novice glede novih oglasov.