Šifra oglasa:    ID znak:

ZBIRANJE PONUDB ZA NAKUP DELNIC DRUŽBE TERME OLIMIA

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin Pokličite nas
Vrsta Drugo
Predmet prodaje so delnice delniške družbe Terme Olimia v imetništva Nove KBM d.d. (v nadaljevanju: »prodajalec«). Razpis za javno zbiranje ponudb je dostopen na povezavi: http://sub1.kf-finance.si/aktualno/id/126 Podrobnejše informacije v zvezi z javnim zbiranjem ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri g. Slivšek Davidu, Managerju v družbi KF Finance d.o.o. na telefonski številki 031/545 063 ali emailu: david.slivsek@kf-finance.si