Šifra oglasa: MAKO4275    ID znak: 1736-1539-84

Gostinski lokal v Ljubljani

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 225.900 €
Vrsta Lokal
Površina zemljišča -
Neto tlorisna površina 139 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Prodaja se poslovni lokal v Ljubljani, neto tlorisne površine 139 m2 in skladišče v izmeri 9,7 m2. Za več informacij se obrnite na go: Brino Artač: brina.artac@tadejvodicar.si

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.