Šifra oglasa: BIST    ID znak: 400-1906-20

Poslovni prostor Ptuj center - pritličje

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 149.900 €
Vrsta Lokal
Površina zemljišča -
Neto tlorisna površina 283 m2
Energetska izkaznica Merjena EI
Pritlični ulični lokal v centru (peš cona) Ptuja, bivša bančna poslovalnica, površine 283,40 m2 (ZK ID 400-1906-20). Prostorom pripada nedeljiva klet (arhivski prostori, dostop samo iz prostora v pritličju), površine 128,24 m2 (delno vpisana v GURS kot 400-1906-32). Javna parkirišča so oddaljena 50 oz. 100 m.

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.