Šifra oglasa: SM335    ID znak: 691-123/3

Stanovanjska hiša, Ciglence

Prodajna cena  brez pripadajočih davščin 89.000 €
Vrsta Hiša
Površina zemljišča 620 m2
Neto tlorisna površina 191 m2
Energetska izkaznica EI v izdelavi
Stanovanjska hiša v Sp. Dupleku, Ciglence za prodajo.

To obvestilo se nanaša na vse spletne vsebine na naslovu www.assetbox.eu in www.assetbox.si. Podatki na spletnih straneh so zgolj informativne narave, zato družba ne prevzema nobene odgovornosti za katerekoli napake v vsebini ter pravilnosti in točnosti objavljenih podatkov, do katerih je morebiti prišlo zaradi časovnih neusklajenosti, napak pri vnosu ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Družba se trudi za pravilnost informacij in podatkov na omenjenih straneh, vendar pa jih je potrebno pred uporabo obvezno preveriti pri kontaktnih osebah.

Vse vsebine lahko družba kadarkoli spreminja, brez obveznosti do obveščanja uporabnikov, in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.